การบูชาพระกฤษณะ

นิกายพระกฤษณะ ได้แพร่ขยายออกไปยัง ยุโรป ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้ง สหรัฐฯ ปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติเชื่อถืออยู่ล้นหลามเพราะในเรื่อง มหาภารตะ ได้มีหนังสือ ภควัทคีตา ใส่อยู่ คู่มือนี้เองเป็นสิ่งที่ชาวต่างประเทศมีความสนใจเล่าเรียนกันมากไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้นับว่า หนังสือภควัทคีตา เป็นหนังสือของพราหมณ์ฮินดูที่แพร่หลายสูงที่สุด (แพร่หลายมากยิ่งกว่าตำราพระเวทอีกทั้งสี่)ด้วยเหตุว่าสมัยก่อน หนังสือพระเวท เป็นสิ่งที่คนวรรณะอื่นห้ามอ่านนอกเหนือจากวรรณะพราหมณ์แค่นั้น พระเวทแล้วก็ค่อยๆลดหน้าที่ลงแม้กระนั้นภควัทคีตาเป็นสิ่งที่พราหมณ์ในนิกายที่เชื่อถือพระกฤษณะอบรมสั่งสอนให้ผู้คนเล่าเรียน เพื่อนำมาประยุกต์ในชีวิต ก็เลยเข้าถึงผู้คนได้กว้างใหญ่ jumbo jiliการกราบไหว้บูชาพระกฤษณะ ก็เลยไม่อาจจะบูชาสิ่งเดียวหรือมอบให้ของเฉยๆได้แต่ว่าควรมีการเรียนหนังสือ 2 เล่มพร้อมกันไปด้วย โน่นเป็น 1.มหากาพย์มหาภารตะ 2.คู่มือภควัทคีตามิฉะนั้นการบูชาพระกฤษณะจะไม่เกิดผล (ที่มีการระบุแบบนี้ก็เพราะเหตุว่าต้องการที่จะให้มนุษย์เล่าเรียนคำกล่าวอบรมสั่งสอนในหนังสือ)คนที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้ติดตามพระกฤษณะ หรือ ผู้เชื่อถือเลื่อมใสในพระกฤษณะ เรียกว่า ผู้จงรักภักดี โดยในภควัทคีตาจะสอนเรื่อง จงรักภักดีโยคะและก็การเข้าถึงบุคลิกสูงสุดที่พระเจ้า ซึ่งพระกฤษณะพระอิศวรนี้ก็เป็นลักษณะท่าทางสูงสุดที่พระเจ้าทุกท่าน สล็อตมนต์บูชาพระกฤษณะพระอิศวร เรียกกันในนิกายว่า "มหามนต์"ในปุราณะต่างๆกล่าวไว้ว่า การบูชาพระกฤษณะ บางทีอาจทำเป็นโดยไม่ต้องบูชาพระวิฆเนศวรก่อน(เป็นพระอิศวรเพียงแต่องค์เดียวที่ไม่ต้องกล่าวบูชาผ่านพระคเณศได้อย่างวางใจ) สล็อตออนไลน์มหามนต์บูชาพระกฤษณะ jumboslotฮะเร กฤษณะ ฮะเร กฤษณะกฤษณะ กฤษณะ ฮะเร ฮะเรฮะเร…continue reading →

“พระกฤษณะ”

พระอิศวรผู้ที่การเป็นอิสระบอกทางมนุษย์ไปสู่ความสบายบริบูรณ์ที่จริงจริงพระกฤษณะ เป็นอวตารหนึ่งของ พระวิษณุ jumbo jiliในมหากาพย์เรื่อง "มหาภารตะ" ซึ่งเป็นหนังสือที่ยาวที่สุดในโลกใส่ไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียวรวมทั้งมีหนังสือเล่มหนึ่งใส่ไว้ด้วย โน่นเป็น "คู่มือภควัทคีตา"อวตารของพระวิษณุคราวนี้เกิดขึ้นในตอนสมัยลำดับที่สองของโลกเรื่องราวเอ่ยถึง กษัตริย์อุครเสน (Ugrasena) ผู้ครอบครอง เมืองมถุรา ท่านเป็นกษัตริย์ทรงความดี เป็นสุดที่รักปรารถนาของสามัญชนทั่วๆไป ทรงมีมเหสีเป็น นางปวนะเรขา(Pavanarekha) ปกครองบ้านเมืองด้วยกันอย่างสุขสบายวันหนึ่งพระนางปวนะเรขาเสด็จทัศนาจรป่า ถูกอสุรีตนหนึ่งกลายร่างเป็นกษัตริย์อุครเสนมาร่วมเสพสม คราวต่อมาอีกสิบเดือนก็เลยเกิดขึ้นบุตรชาย นามว่า “กังสะ” (Kansa) กษัตริย์อุครเสนทรงหลงมีความคิดว่ากังสะเป็นบุตรชายของท่านกังสะเมื่อเติบโตก็เริ่มแสดงออกถึงความทารุณโหดร้าย เป็นต้นว่า ไม่นับถือพ่อ ฆ่าเด็กอื่นๆตลอดจนใช้ความรุนแรงข่มขู่บังคับลูกหญิงทั้งคู่องค์ของ กษัตริย์เฒ่าสันธ์ (Jarasandha) ที่ เมืองแคว้นมคธ มาเป็นมเหสีของตนเอง รวมทั้งในที่สุดก็จับกุมตัวกษัตริย์อุครเสนไปขังไว้ ต่อจากนั้นก็เลยตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แทน นอกนั้นยังแผ่อาณาเขตออกไปอย่างมากมายรวมทั้งที่สำคัญ กังสะ สั่งประกาศห้ามผู้คนไม่ให้ประกอบพิธีเคารพสักการะ พระวิษณุ!!พระวิษณุพระอิศวร ทรงชมมองเห็นความลำบากของผู้คนและก็เทพเทวดา ก็เลยวินิจฉัยใจอวตารลงไปปราบอสุรีโดยทรงพระดำริว่าควรจะไปตายเป็นลูกของ นางเทวัญกี (ลูกหญิงองค์ที่เจ็ดของพระผู้เป็นเจ้าเทวัญกา คุณลุงของพญากังสะ) กับ วสุเทวะ (Vasudeva) สล็อตพระวิษณุทรงถอนเส้นพระเกศดำของท่าน และก็เส้นผมขาวของพญานาคอนันตะ (เศษะนาค) ส่งไปยังท้องของนางเทวัญกีเส้นผมขาวของเศษะนาคมีขึ้นเป็นลูกผู้ที่เจ็ด…continue reading →

ศรีราม..ขัตติยะราชันย์แห่งรามายณะ

ทศรถยนต์ นนฺทนฺ บิดา กิโศริ-สีตาราม มนัสหาร โชริ jumbo jiliพระนางสีดาลูกสาวของพระผู้เป็นเจ้าพ่อ แล้วก็พระราม บุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ คู่สมรสนี้ และธรรมสวยงามอันแปลกของคู่ชีวิต ยั่วยวนใจให้ความร่าเริงสดใสร่าเริงเกิดขึ้นแก่ผู้จงรักภักดีของท่าน บุคคลผู้รำลึกคิดถึง คู่ชีวิตคู่นี้ กับด้วยใจจริงที่เป็นสมาธิ เขาย่อมเข้าถึงความเงียบสงบอันสูงสุดอย่างแน่แท้ การที่จะทำให้ความมั่นหมายของผู้จงรักภักดีอันเป็นสุดที่รักของท่านเสร็จ บริบูรณ์ ท่านเป็นราวกับโคกัมเธนุ และก็ต้นไม้กัลปะ ท่านทรงอวตารลงมาเพื่อตั้งกฎระเบียบที่ธรรมะ พระรามลูกชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ไม่ใช่บุคคลปกติสามัญ แม้กระนั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้หาที่สุดไม่ได้และก็สูงสุด หนังสือพระเวทรวมทั้งอุปนิษัทก็รับประกันข้อเท็จจริงอันนี้ราม เอว ปรมฺพระพรหม ราม เอว ปรมฺ ตปห สล็อตราม เอว ปรมฺ ตตฺวมฺ ศรี ราโม พระพรหมตเกลื่อนกลาด มฺความหมายก็คือว่า พระรามเป็นพระผู้เป็นเจ้าเจ้าผู้สูงสุด พระรามเป็นความจงรักภักดี ศรี รามเป็นสิ่งสูงสุด และก็ศรีรามผู้ช่วยให้ปลอดภัย ท่านปรากฏคราวแรกในลักษณะของพระวิษณุ และก็พระวิษณุองค์เดียวกันนี้ ปรากฏเป็นบุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ที่เป็นพระราม เนื้อความตั้งแต่นี้ต่อไป ย่อมพิสูจน์ให้มองเห็นถึงใจความข้างต้นวิษณุริธ ปรมฺสย…continue reading →

“พระราม”

"พระราม"พระอิศวรผู้ทรงความกล้า เป็นธรรมจากมหากาพย์เรื่องรามายณะ jumbo jiliรามาวตาร หรือ รามจันทร์วตาร หรือ พระราม จากมหากาพย์ รามายณะ คนประเทศไทยรู้จักกันในชื่อเรื่อง รามเกียรติ์อวตารคราวนี้มีจุดหมายเพื่อกำจัด ท้าวยักษ์ หรือ ทศกัณฐ์ กษัตริย์ที่กรุงลงกา ซึ่งมี ๑๐ เศียร ยักษ์ ท้าวยักษ์บำเพ็ญตบะเหมือนกันกับ เหรันตยักษ์ และก็ เหรัณชูศิปุ ที่บำเพ็ญตบะก็เพื่อความอมตะ เมื่อเจอความเป็นอมตะ รวมทั้งประจบ พระศิวะ กระทั่งท่านเมตตา มันก็เริ่มสังหารเทวดาแล้วก็มนุษย์ พระวิษณุ ก็เลยอวตารลงมาเป็นบุตรชายองค์โตของพระเจ้าแผ่นดิน ทศรถยนต์ ที่กรุงอโยธยา ซึ่งจัดพิธีบูชายัญม้าบ่อยๆ ทรงชื่อว่า พระราม มีพระน้องชายต่างชนนีเป็น พระภรต พระลักษมณ์ แล้วก็ พระศัตะรางต พูดกันว่าพระน้องชายของท่านทรงแบ่งรูปลักษณ์มาจากพระวิษณุด้วย สล็อตพระราม และก็ พระลักษณ์ ทรงใกล้ชิดกันมากมาย รวมทั้งได้ฆ่ายักษ์ที่ฆ่าพราหมณ์ไปไม่น้อยเลยทีเดียว วันหนึ่งขณะทรงพระเยาว์ ทั้งคู่ท่านได้ยินข่าวว่า…continue reading →

การบูชา บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระศิวะ

พระศิวะ เป็นผู้เป็นเจ้า มีอำนาจสำหรับในการทำลายทุกทุกสิ่ง หยั่งทราบถึงจิตไร้สำนึกของผู้คนทุกคน เป็นผู้ผสานพลังที่จักรวาล เป็นที่หวาดหวั่นแก่อสุรีและก็สิ่งเลวร้าย เป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคี เทวดาเทวัญ รวมทั้งภูติ ท่านเป็นเทวดาที่การถือพรต แล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายอันสูงสุดที่การกระทำธรรมของไศวะนิกาย jumbo jiliพระศิวะ ทรงให้การปกป้องแก่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกใจ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม คนที่หมั่นทำบุญสุนทาน คนที่ปฏิบัติโยคะเพื่อการเป็นอิสระ ทรงพอเพียงใจผู้บำเพ็ญตบะด้วยความอุตสาหะ ท่านทรงพาเหล่าสรรพสัตว์ผ่านไปสู่โลกที่ไม่มีซึ่งกิเลสราคะการกระทำการบูชาแล้วก็ตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะ จะช่วยทำให้พ้นจากกิเลส พ้นจากการยึดติดในอบายมุข สิ่งมัวเมาทั้งปวง ทรงประทานปัญญาสำหรับในการดำรงชีพร่วมกับสัตว์โลก ประทานอำนาจเหนือศัตรู ทรงบันดลพรให้บรรลุเป้าหมายในกิจกรรมต่างๆตลอดจนประทานการหยั่งทราบในพลังลึกลับ ท่านมีอำนาจสูงสุดสำหรับการควบคุมเหล่าภูติให้ปฏิบัติสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้บูชาท่านอย่างเคร่งครัด สล็อตการบูชาพระศิวะโต๊ะ หรือแท่นบูชา สามารถติดตั้งร่วมกับเทวดาองค์อื่นๆได้ ยกตัวอย่างเช่น พรหม พระวิษณุ ศิวลึงค์ หรือครอบครัวของท่านเป็นพระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรค้าง พระคเณศ พระขันทกุมาร สล็อตออนไลน์ควรจะปูโต๊ะหรือแท่นบูชาด้วย ผ้าสีขาว สีแดง สีเงิน โดยยิ่งไปกว่านั้น ผ้าพิมพ์ลายหนังเสือ (หนังเสือเทียม) ท่านจะโปรดมากมาย แท่นหรือโต๊ะควรจะเป็นลายไม้ธรรมชาติ หรือลงสีด้วย สีดำสนิท สีแดง…continue reading →

อำนาจของศิวลึงก์

อำนาจของศิวลึงก์ jumbo jiliศิวลึงก์ หรือ ศิวลิงคัม ที่เกิดเองตามธรรมชาตินั้น โยคีแต่ว่าโบราณพูดว่า มันมีเหตุที่เกิดจากอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าบันดล ผู้ได้มีไว้ย่อมถือได้ว่าบุญลาภบุญบารมีของผู้นั้น อำนาจของศิวลึงค์หรือลิงคัมตามธรรมชาติมีอำนาจนานัปประการ มีพลังเหนือธรรมชาติ สล็อตตามตำนานในเรื่อง รามายณะ หรือ รามเกียรติ์ เล่าไว้ตอนหนึ่งว่า อสุรีชื่อ ตรีบุรำ ท่องเที่ยวเกะกะระรานประชาชน จนถึงตกที่นั่งลำบากไปอีกทั้งสามโลก พระผู้เป็นเจ้ามีสั่งการให้พระท้องนารายณ์กำจัดเสีย แต่ว่าพระนารายณ์ก็ไม่สามารถที่จะรังแกใดๆก็ตามได้ เนื่องจากยักษ์ตรีบุรำทูลศิวลึงค์ไว้เหนือหัวของตนเอง พระนารายณ์ก็เลยใช้การหลอกลวงไปชิงเอาศิวลึงค์มาจากอสุรีซะก่อน แล้วก็เลยฆ่าได้อำนาจของศิวลึงค์ตามกล่าวมานี้ ย่อมมีอำนาจสำหรับในการพิทักษ์รักษาชีวิต ไม่ให้จำเป็นต้องด้วยสรรพาวุธทั้งหลายแหล่และก็ไม่มีอันตรายทั้งสิ้น สล็อตออนไลน์สัญลักษณ์ที่อำนาจและก็การบรรลุเป้าหมายน้อยผู้ที่จะรู้ดีว่า ในนานัปการหน่วยงานรวมทั้งนานัปการธุรกิจ มีการนำเอาเครื่องหมายศิวลึงค์มาเป็นลัญลักษณ์เชิงพาณิชย์ หรือยี่ห้อที่ศักดิ์ศรี อำนาจของศิวลึงค์ที่ถูกแอบซ่อนไว้นี้แสดงถึงความศรัทธาของนักบริหารธุรกิจ ที่มั่นใจว่าศิวลึงก์จะสามารถสร้างความรุ่งเรืองให้แก่หน่วยงานของตัวเองได้ หรือเชื่อในอำนาจของศิวลึงค์ที่จะคุ้มครองป้องกันคุ้มครองปกป้อง แล้วก็ทำให้หน่วยงานของตนเองเป็นที่กลัวเกรง มีอำนาจเหนือหน่วยงานอื่นและก็บุคคลทั้งหลายแหล่โดยปกติ มีอำนาจเหนือกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจของตนเอง แล้วก็ส่งผลให้เกิดกำไรอันพรั่งพร้อม นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายอย่างมากสุดของธุรกิจงานการ jumboslotด้วยเหตุว่าการบูชาศิวะลึงค์นั้น สำหรับผู้เชื่อในศาสนาฮินดูย่อมมั่นใจว่า เป็นการบูชาพระศิวะพระเจ้าของพวกเขา ฉะนั้นการได้กราบไหวศิวะลึงก์นั้นเขามั่นใจว่าเป็นการได้บุญเป็นอย่างมาก slotอำนาจจากพระศิวะนั้นสามารถยืดอายุคนที่ใกล้ตาย สามารถรักษาลักษณะของการมีไข้ที่เป็นมานานสามารถบันดลให้พ้นจากความยากแค้น ทั้งยังสามารถคุ้มครองปกป้องภูติผี ไสยเวทมนต์ดำทุกประเภทรวมทั้งถึงแม้เมื่อหมดลมไปและย่อมไปอยู่กับพระศิวะ ย่อมไม่ตกลงสู่อบายภูมิอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของศิวะลึงค์นั้นเกินกว่านำเสนอ ดังนี้คนที่เชื่อถือในศิวะลึงค์จำต้องเชื่อแล้วก็เลื่อมใสในพระศิวะด้วย การบูชาศิวลึงก์นั้นแขกฮินดูจะสรงน้ำนม…continue reading →

ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ

ตำนานศิวะลึงก์ ผู้แทนที่พระศิวะเทวดา jumbo jiliในไทยพวกเรานั้น บางทีอาจเคยชินกับกับของขลังหรือวัตถุบูชาอย่างหนึ่ง ที่มีอำนาจสูงศักดิ์ด้านโชคลาภ เสน่ห์เมตตามหานิยม ซึ่งพวกเรารู้จักมักจี่กันดีในชื่อของ "อ้ายขิก" อ้ายขิกของไทยนั้นมีหลักฐานที่เด่นชัดว่ามีที่มาจาก ศิวลึงค์ ของประเทศอินเดีย ตามคติของ ไศวะนิกาย อันเป็นนิกายที่เชื่อถือพระศิวะยิ่งใหญ่สูงสุด ในบรรดาทวยเทพเทวดาทั้งหลายแหล่สัญลักษณ์ที่เป็นองค์แทนของพระศิวะนั้น ชาวไศวะนิกายใช้รูปของ ศิวลึงค์ หรือเครื่องเพศของชาย เป็นเครื่องหมายสำคัญโดยให้เหตผลว่า นี่เป็นเครื่องหมายที่พระผู้ผลิต เครื่องหมายที่การให้กำเนิด คติการเชื่อถือนี้ถือว่ามีมานานมากที่สุด มีมานานนับพันๆปีมาแล้วและก็แพร่เขาสู่สยามประเทศผ่านทางด้านวัฒนธรรมเขมร รวมทั้งหัวเมืองข้างใต้ด้านมลายู สล็อตแต่ว่าเป็นที่แปลกที่ว่าแม้พวกเราไปในประเทศประเทศอินเดียเอ่ยถึง อ้ายขิก กลับไม่มีผู้ใดรู้จัก แม้กระนั้นเขารู้จักของขลังจำพวกนี้ในนามของ "ศิวะลิงคัม" ซึ่งตามที่จริงก็มาจากคำว่า ลิงค่ะ หรือภาษาไทยเป็น ลึงค์ นั่นเอง สล็อตออนไลน์สำหรับเพื่อการเชื่อถือพระศิวะนั้น มักมีการทำรูปสมมุติของท่านด้วยกระบวนการทำเป็นศิวะลึงค์ หรือเครื่องหมายที่ผู้ชาย ด้วยมั่นใจว่า พระศิวะ เป็นทวยเทพเทวดาที่การรังสฤษฏ์การกำเนิด (คติของไศวะนิกายนั้น การผลิตโลกของพรหมเป็นคำสั่งของพระศิวะ)โดยเหตุนั้น เครื่องหมายสากลที่เป็นผู้แทนของท่านที่ดีที่สุดก็เลยเป็น แท่งศิวลึงค์ นั่นเอง ดังจะเจอศิวลึงค์นี้ตามเทวสถานทั้งยังในสมัยโบราณและก็ช่วงปัจจุบัน รวมทั้งเชื่อใจกันว่าศิวลึงค์นี้เป็นผู้แทนท่าน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดลปาฏิหาริย์อวยให้พรให้แก่ผู้เชื่อถือ jumboslotคติการเชื่อถือศิวลึงค์…continue reading →

ศิวะนาฏราช การร่ายรำของพระศิวะ

พระศิวะ เป็นพระอิศวรที่ค่อนจะอยู่ในแนวของนักแสดงมากยิ่งกว่าเทวดาองค์อื่นๆบรรดาเทวดาทั้งมวล ต่างเล่าขานกันถึงอารมณ์ศิลปของพระศิวะว่า เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวไม่ซ้ำใครและไม่มีใครกันแน่ราวกับ jumbo jiliได้แก่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแต่งองค์ทรงเครื่อง พระศิวะก็ไม่ค่อยจะโปรดแต่งองค์ด้วยเครื่องทรงอันหรูหรา หรูหราดุจราชาวลีไม่โปรดที่จะแต่งแต้มแก้วแหวนทรัพย์สิน พราวแพรวพราวแพรวจับตาดุจเทวดาจำนวนมาก พระศิวะทรงโปรดที่จะแต่งตัวปอนๆคลุมหนังสัตว์มุ่นพระผมไว้รวกๆมีงูเป็นดังสังวาลย์สาย ท่านถูกใจที่จะไปนั่งบำเพ็ญภาวนา ตามป่าช้าที่เต็มไปด้วยเงาของปิศาจพรายสารพัด สล็อตพระศิวะยังทรงเป็นนักแสดงแท้ๆที่ได้รับการยินยอมรับว่าทรงเป็นเจ้าของตำรับการฟ้อนรำระบำรำที่ประเทศอินเดีย ด้วยเพราะว่าทรงเป็นเทวดาที่ศิลป์การฟ้อนรำ ปางหนึ่งของพระศิวะที่แสดงถึงฐานะของท่านแจ่มชัด ก็เลยเป็นปางที่นับว่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนักก็คือ ปางนาฏราช (nataraja)ในตำนานเล่าว่า พระศิวะทรงเชิญพระนารายณ์ปลอมโฉม เป็นผัว-เมียกันไปในป่าแห่งหนึ่ง เพื่อกำราบเหล่าฤษีที่ไม่ตั้งตนบำเพ็ญตบะ และก็บูชาเทวดาอย่างที่ควรจะ ฤษีกรุ๊ปนั้นปฏิบัติตนเหลวไหล ใฝ่ไปในทางเลวมากยิ่งกว่าจะอยู่ในศีลในธรรม สล็อตออนไลน์เมื่ออีกทั้ง 2 พระอิศวรไปแสดงตัวในป่านั้น ในฐานะของโยคีชายหนุ่มกับเมียสาว (พระนารายณ์ทรงเลียนแบบเป็นเมียพระศิวะ) เหล่าฤษีผู้มากมายกิเลสกิเลส ก็พากันมาวนเวียน เกี้ยวพานสาวสวยเมียของโยคีชายหนุ่ม โดยไม่สนใจหรอกว่านางเป็นผู้มีคู่มีเจ้าของแล้ว บรรดาภรรยาๆของฤษี ต่างก็ไม่ปฏิบัติตนว่าไม่ไม่มีคู่แล้ว พากันมาให้ท่าให้ทางให้ท่าโยคีรูปงามกันไม่เว้นวายเวลาผ่านไป ก็ไม่มีฤษีผู้ใดกันแน่ปราบเมียสาวของโยคีได้ ความรักใคร่ก็เลยได้เปลี่ยนเป็นความเคืองโกรธแค้น เหล่าฤษีก็เลยพากันแช่งโยคีรวมทั้งเมียรักให้ไม่ประสบความสำเร็จ ทว่าคำแช่งนั้นหลับไม่เกิดผลอะไรก็แล้วแต่ทั้งนั้น พวกฤษีนั้นไม่บางทีอาจล่วงรู้ได้ว่า โยคีนั้นเป็นพระศิวะรวมทั้งเมียนั้นเป็นพระนารายณ์ อำนาจศักดิ์สิทธิ์มนตร์อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่บางทีอาจรุกรานผู้เป็นเทวะได้แน่ๆ แต่ว่าด้วยความไม่รู้นั้น ก็เลยยังทำพวกฤษีเหิมเกริมถัดไป jumboslotพวกฤษีส่งยักษ์ชื่อมุยะละกะมาปราบ พระศิวะก็ทรงแสดงฤทธิ์เดช ใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบอกยักษ์ไว้ และจากนั้นก็ทรงร่ายรำไปในท่าทางอันแปลกประหลาดยิ่งนัก บรรดาฤษีทั้งหลายแหล่ก็เลยยอมศิโรราบ…continue reading →

โคนนทิ สัตว์เทพพาหนะแห่งพระศิวะ

ยานพาหนะที่พระศิวะ (นนทิ, นันทิ) jumbo jiliวัว หรือ โค ที่มีนามว่า อุศุภราช หรือ โคนนทิ (อ่านว่า วัว-นน-ทิ)หมายถึงวัวเผือกที่เป็นยานพาหนะประจำขององค์พระศิวะ ซึ่งมีเกิดที่ไม่ธรรมดา เป็นโคนี้มิได้เกิดมาจากบิดาวัว แม่วัวเช่นเดียวกับวัวอื่นๆแต่เกิดมีต้นเหตุมาจากพระอิศวรอย่างยิ่งจริงๆ!! สล็อตเรื่องมีอยู่ว่าสำหรับการ กวนทะเลน้ำนม ครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าเทพทั้งมวลนั้น ก็ได้มีสิ่งดีเลิศเกิดมากมายหลายสิ่งร่วมกัน แล้วก็ นางวัวสุรภี ก็เป็นของของยอดเยี่ยมอีกสิ่งหนึ่ง ที่ได้ตายขึ้นมาจากการคนทะเลน้ำนมตอนนั้น (รวมทั้ง พระแม่พระลักษมี ก็เกิดมาจากสถานะการณ์การคนทะเลน้ำนมคราวนี้นี่เอง)พระกัศยปะ นั้นก็มีความต้องการที่กำลังจะได้นางวัวสุรภีเอาไว้เป็นยานพาหนะประจำองค์ แม้กระนั้นทรงติดอยู่น้อยที่ว่านางวัวสุรภีนั้นเป็นวัวเพศภรรยา ถ้าเอามาเป็นยานพาหนะประจำองค์นั้น ก็ทรงต้องการจะได้วัวเพศผู้เสียมากกว่าด้วยเหตุนี้ พระกัศยปะก็เลยได้นิรมิตกายเป็นบิดาวัวเพศผู้ แล้วหลังจากนั้นก็ไปสืบพันธุ์ร่วมประเวณีกับนางวัวสุรภี จนกว่าแม่วัวตั้งท้องและก็ ให้กำเนิดลูกออกมาเป็นวัวเพศผู้สีขาวบริสุทธิ์ รวมทั้งมีลักษณะดีตั้งชันแบบเรียนเป็นพิเศษ พระกัศยปะก็เลยได้ประทานนามให้กับวัวเผือกที่เป็นลูกชายนั้นว่า นนทิ หรือ นันทิ รวมทั้งได้มอบให้เป็น ยานพาหนะประจำองค์ รอติดตามรับใช้พระศิวะพระอิศวรสืบต่อมา สล็อตออนไลน์แม้กระนั้นในบางคู่มือนั้น ก็เอ๋ยถึงเรื่องราวเกิดของโคนนทินี้ ผิดแผกแตกต่างออกไป ด้วยพูดว่าเมื่อก่อน โคนนทิราช หรือ วัวอุศุภราช…continue reading →

เมล็ดรุทรักษะ น้ำตาแห่งพระศิวะ

เม็ดรุทรักษะ เม็ดน้ำตาพระศิวะในคราวหนึ่ง องค์มหาอุมาเทวี ได้ถามองค์ พระศิวะ ถึงจุดสำคัญของเม็ด รุทรักษะ ซึ่งองค์พระศิวะและก็เหล่าแผนกปตำหนิ ภาควิชาบริวารของศิวะได้ใช้ตกแต่งสวมอยู่ jumbo jiliตอบว่า ในคราวหนึ่งของการเข้าฌานอันยิ่งใหญ่ สำหรับการเปิดโลกญาณขององค์พระศิวะ เมื่อพระศิวะได้ทรงมองเห็นความทุกข์ร้อนใน การดำรงอยู่ของเหล่ามนุษย์บนโลก ด้วยความสงสารในโชคชะตา น้ำพระชลนา (น้ำตา) ของพระศิวะก็เลยได้หยดลงมาบนผืนโลก ก็ได้มีขึ้นฯลฯไม้ขึ้น พระศิวะก็เลยได้อวยพรให้กับต้นไม้ที่เกิดนั้น โดยให้นับว่าเป็นต้นไม้มงคล แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่า ต้นรุทรักษะ และก็อวยพรให้แก่มนุษย์ที่ได้นำเม็ดรุทรักษะไปเสริมแต่ง หรือใส่ด้วยความนับถือรักแล้วก็สวดมนตร์บูชาอยู่เป็นนิจ สล็อตเม็ดรุทรักษะ หรือ น้ำตาพระศิวะ นี้ เป็นเมล็ดที่ทรงโปรดที่พระศิวะเทวดา เป็นสิ่งที่นำความศักดิ์สิทธิ์ ไล่บาปทั้งผองได้ด้วยการได้มองเห็น ได้สัมผัส รวมทั้งได้ท่องสวดมนตร์ (ลูกประคำ)จากหยดน้ำตาที่ไหลออกมา ได้กำเนิดฯลฯรุทรักษะขึ้น และก็ได้คลอดลูกมาไม่น้อยเลยทีเดียว ต้นรุทรักษะพวกนี้ได้เจริญก้าวหน้าในดินแดน เกาฑะ, มธุรา, ลังกา, อโยธยา, พวงมาลัย, เทือกเขา, สหยะ, ดินแดนกาศี และก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมันสามารถจะทำลายบาปให้หมดไปได้เม็ดรุทรักษะ ไม่มีสร้อยคออื่น หรือพวงดอกไม้อื่นใด…continue reading →