การบูชาพระกฤษณะ

นิกายพระกฤษณะ ได้แพร่ขยายออกไปยัง ยุโรป ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้ง สหรัฐฯ ปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติเชื่อถืออยู่ล้นหลามเพราะในเรื่อง มหาภารตะ ได้มีหนังสือ ภควัทคีตา ใส่อยู่ คู่มือนี้เองเป็นสิ่งที่ชาวต่างประเทศมีความสนใจเล่าเรียนกันมากไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้นับว่า หนังสือภควัทคีตา เป็นหนังสือของพราหมณ์ฮินดูที่แพร่หลายสูงที่สุด (แพร่หลายมากยิ่งกว่าตำราพระเวทอีกทั้งสี่)ด้วยเหตุว่าสมัยก่อน หนังสือพระเวท เป็นสิ่งที่คนวรรณะอื่นห้ามอ่านนอกเหนือจากวรรณะพราหมณ์แค่นั้น พระเวทแล้วก็ค่อยๆลดหน้าที่ลงแม้กระนั้นภควัทคีตาเป็นสิ่งที่พราหมณ์ในนิกายที่เชื่อถือพระกฤษณะอบรมสั่งสอนให้ผู้คนเล่าเรียน เพื่อนำมาประยุกต์ในชีวิต ก็เลยเข้าถึงผู้คนได้กว้างใหญ่ jumbo jiliการกราบไหว้บูชาพระกฤษณะ ก็เลยไม่อาจจะบูชาสิ่งเดียวหรือมอบให้ของเฉยๆได้แต่ว่าควรมีการเรียนหนังสือ 2 เล่มพร้อมกันไปด้วย โน่นเป็น 1.มหากาพย์มหาภารตะ 2.คู่มือภควัทคีตามิฉะนั้นการบูชาพระกฤษณะจะไม่เกิดผล (ที่มีการระบุแบบนี้ก็เพราะเหตุว่าต้องการที่จะให้มนุษย์เล่าเรียนคำกล่าวอบรมสั่งสอนในหนังสือ)คนที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้ติดตามพระกฤษณะ หรือ ผู้เชื่อถือเลื่อมใสในพระกฤษณะ เรียกว่า ผู้จงรักภักดี โดยในภควัทคีตาจะสอนเรื่อง จงรักภักดีโยคะและก็การเข้าถึงบุคลิกสูงสุดที่พระเจ้า ซึ่งพระกฤษณะพระอิศวรนี้ก็เป็นลักษณะท่าทางสูงสุดที่พระเจ้าทุกท่าน สล็อตมนต์บูชาพระกฤษณะพระอิศวร เรียกกันในนิกายว่า "มหามนต์"ในปุราณะต่างๆกล่าวไว้ว่า การบูชาพระกฤษณะ บางทีอาจทำเป็นโดยไม่ต้องบูชาพระวิฆเนศวรก่อน(เป็นพระอิศวรเพียงแต่องค์เดียวที่ไม่ต้องกล่าวบูชาผ่านพระคเณศได้อย่างวางใจ) สล็อตออนไลน์มหามนต์บูชาพระกฤษณะ jumboslotฮะเร กฤษณะ ฮะเร กฤษณะกฤษณะ กฤษณะ ฮะเร ฮะเรฮะเร…continue reading →

“พระกฤษณะ”

พระอิศวรผู้ที่การเป็นอิสระบอกทางมนุษย์ไปสู่ความสบายบริบูรณ์ที่จริงจริงพระกฤษณะ เป็นอวตารหนึ่งของ พระวิษณุ jumbo jiliในมหากาพย์เรื่อง "มหาภารตะ" ซึ่งเป็นหนังสือที่ยาวที่สุดในโลกใส่ไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียวรวมทั้งมีหนังสือเล่มหนึ่งใส่ไว้ด้วย โน่นเป็น "คู่มือภควัทคีตา"อวตารของพระวิษณุคราวนี้เกิดขึ้นในตอนสมัยลำดับที่สองของโลกเรื่องราวเอ่ยถึง กษัตริย์อุครเสน (Ugrasena) ผู้ครอบครอง เมืองมถุรา ท่านเป็นกษัตริย์ทรงความดี เป็นสุดที่รักปรารถนาของสามัญชนทั่วๆไป ทรงมีมเหสีเป็น นางปวนะเรขา(Pavanarekha) ปกครองบ้านเมืองด้วยกันอย่างสุขสบายวันหนึ่งพระนางปวนะเรขาเสด็จทัศนาจรป่า ถูกอสุรีตนหนึ่งกลายร่างเป็นกษัตริย์อุครเสนมาร่วมเสพสม คราวต่อมาอีกสิบเดือนก็เลยเกิดขึ้นบุตรชาย นามว่า “กังสะ” (Kansa) กษัตริย์อุครเสนทรงหลงมีความคิดว่ากังสะเป็นบุตรชายของท่านกังสะเมื่อเติบโตก็เริ่มแสดงออกถึงความทารุณโหดร้าย เป็นต้นว่า ไม่นับถือพ่อ ฆ่าเด็กอื่นๆตลอดจนใช้ความรุนแรงข่มขู่บังคับลูกหญิงทั้งคู่องค์ของ กษัตริย์เฒ่าสันธ์ (Jarasandha) ที่ เมืองแคว้นมคธ มาเป็นมเหสีของตนเอง รวมทั้งในที่สุดก็จับกุมตัวกษัตริย์อุครเสนไปขังไว้ ต่อจากนั้นก็เลยตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แทน นอกนั้นยังแผ่อาณาเขตออกไปอย่างมากมายรวมทั้งที่สำคัญ กังสะ สั่งประกาศห้ามผู้คนไม่ให้ประกอบพิธีเคารพสักการะ พระวิษณุ!!พระวิษณุพระอิศวร ทรงชมมองเห็นความลำบากของผู้คนและก็เทพเทวดา ก็เลยวินิจฉัยใจอวตารลงไปปราบอสุรีโดยทรงพระดำริว่าควรจะไปตายเป็นลูกของ นางเทวัญกี (ลูกหญิงองค์ที่เจ็ดของพระผู้เป็นเจ้าเทวัญกา คุณลุงของพญากังสะ) กับ วสุเทวะ (Vasudeva) สล็อตพระวิษณุทรงถอนเส้นพระเกศดำของท่าน และก็เส้นผมขาวของพญานาคอนันตะ (เศษะนาค) ส่งไปยังท้องของนางเทวัญกีเส้นผมขาวของเศษะนาคมีขึ้นเป็นลูกผู้ที่เจ็ด…continue reading →