ศรีราม..ขัตติยะราชันย์แห่งรามายณะ

ทศรถยนต์ นนฺทนฺ บิดา กิโศริ-สีตาราม มนัสหาร โชริ jumbo jiliพระนางสีดาลูกสาวของพระผู้เป็นเจ้าพ่อ แล้วก็พระราม บุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ คู่สมรสนี้ และธรรมสวยงามอันแปลกของคู่ชีวิต ยั่วยวนใจให้ความร่าเริงสดใสร่าเริงเกิดขึ้นแก่ผู้จงรักภักดีของท่าน บุคคลผู้รำลึกคิดถึง คู่ชีวิตคู่นี้ กับด้วยใจจริงที่เป็นสมาธิ เขาย่อมเข้าถึงความเงียบสงบอันสูงสุดอย่างแน่แท้ การที่จะทำให้ความมั่นหมายของผู้จงรักภักดีอันเป็นสุดที่รักของท่านเสร็จ บริบูรณ์ ท่านเป็นราวกับโคกัมเธนุ และก็ต้นไม้กัลปะ ท่านทรงอวตารลงมาเพื่อตั้งกฎระเบียบที่ธรรมะ พระรามลูกชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ไม่ใช่บุคคลปกติสามัญ แม้กระนั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้หาที่สุดไม่ได้และก็สูงสุด หนังสือพระเวทรวมทั้งอุปนิษัทก็รับประกันข้อเท็จจริงอันนี้ราม เอว ปรมฺพระพรหม ราม เอว ปรมฺ ตปห สล็อตราม เอว ปรมฺ ตตฺวมฺ ศรี ราโม พระพรหมตเกลื่อนกลาด มฺความหมายก็คือว่า พระรามเป็นพระผู้เป็นเจ้าเจ้าผู้สูงสุด พระรามเป็นความจงรักภักดี ศรี รามเป็นสิ่งสูงสุด และก็ศรีรามผู้ช่วยให้ปลอดภัย ท่านปรากฏคราวแรกในลักษณะของพระวิษณุ และก็พระวิษณุองค์เดียวกันนี้ ปรากฏเป็นบุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ที่เป็นพระราม เนื้อความตั้งแต่นี้ต่อไป ย่อมพิสูจน์ให้มองเห็นถึงใจความข้างต้นวิษณุริธ ปรมฺสย…continue reading →

“พระราม”

"พระราม"พระอิศวรผู้ทรงความกล้า เป็นธรรมจากมหากาพย์เรื่องรามายณะ jumbo jiliรามาวตาร หรือ รามจันทร์วตาร หรือ พระราม จากมหากาพย์ รามายณะ คนประเทศไทยรู้จักกันในชื่อเรื่อง รามเกียรติ์อวตารคราวนี้มีจุดหมายเพื่อกำจัด ท้าวยักษ์ หรือ ทศกัณฐ์ กษัตริย์ที่กรุงลงกา ซึ่งมี ๑๐ เศียร ยักษ์ ท้าวยักษ์บำเพ็ญตบะเหมือนกันกับ เหรันตยักษ์ และก็ เหรัณชูศิปุ ที่บำเพ็ญตบะก็เพื่อความอมตะ เมื่อเจอความเป็นอมตะ รวมทั้งประจบ พระศิวะ กระทั่งท่านเมตตา มันก็เริ่มสังหารเทวดาแล้วก็มนุษย์ พระวิษณุ ก็เลยอวตารลงมาเป็นบุตรชายองค์โตของพระเจ้าแผ่นดิน ทศรถยนต์ ที่กรุงอโยธยา ซึ่งจัดพิธีบูชายัญม้าบ่อยๆ ทรงชื่อว่า พระราม มีพระน้องชายต่างชนนีเป็น พระภรต พระลักษมณ์ แล้วก็ พระศัตะรางต พูดกันว่าพระน้องชายของท่านทรงแบ่งรูปลักษณ์มาจากพระวิษณุด้วย สล็อตพระราม และก็ พระลักษณ์ ทรงใกล้ชิดกันมากมาย รวมทั้งได้ฆ่ายักษ์ที่ฆ่าพราหมณ์ไปไม่น้อยเลยทีเดียว วันหนึ่งขณะทรงพระเยาว์ ทั้งคู่ท่านได้ยินข่าวว่า…continue reading →