การบูชา บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระศิวะ

พระศิวะ เป็นผู้เป็นเจ้า มีอำนาจสำหรับในการทำลายทุกทุกสิ่ง หยั่งทราบถึงจิตไร้สำนึกของผู้คนทุกคน เป็นผู้ผสานพลังที่จักรวาล เป็นที่หวาดหวั่นแก่อสุรีและก็สิ่งเลวร้าย เป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคี เทวดาเทวัญ รวมทั้งภูติ ท่านเป็นเทวดาที่การถือพรต แล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายอันสูงสุดที่การกระทำธรรมของไศวะนิกาย jumbo jiliพระศิวะ ทรงให้การปกป้องแก่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกใจ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม คนที่หมั่นทำบุญสุนทาน คนที่ปฏิบัติโยคะเพื่อการเป็นอิสระ ทรงพอเพียงใจผู้บำเพ็ญตบะด้วยความอุตสาหะ ท่านทรงพาเหล่าสรรพสัตว์ผ่านไปสู่โลกที่ไม่มีซึ่งกิเลสราคะการกระทำการบูชาแล้วก็ตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะ จะช่วยทำให้พ้นจากกิเลส พ้นจากการยึดติดในอบายมุข สิ่งมัวเมาทั้งปวง ทรงประทานปัญญาสำหรับในการดำรงชีพร่วมกับสัตว์โลก ประทานอำนาจเหนือศัตรู ทรงบันดลพรให้บรรลุเป้าหมายในกิจกรรมต่างๆตลอดจนประทานการหยั่งทราบในพลังลึกลับ ท่านมีอำนาจสูงสุดสำหรับการควบคุมเหล่าภูติให้ปฏิบัติสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้บูชาท่านอย่างเคร่งครัด สล็อตการบูชาพระศิวะโต๊ะ หรือแท่นบูชา สามารถติดตั้งร่วมกับเทวดาองค์อื่นๆได้ ยกตัวอย่างเช่น พรหม พระวิษณุ ศิวลึงค์ หรือครอบครัวของท่านเป็นพระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรค้าง พระคเณศ พระขันทกุมาร สล็อตออนไลน์ควรจะปูโต๊ะหรือแท่นบูชาด้วย ผ้าสีขาว สีแดง สีเงิน โดยยิ่งไปกว่านั้น ผ้าพิมพ์ลายหนังเสือ (หนังเสือเทียม) ท่านจะโปรดมากมาย แท่นหรือโต๊ะควรจะเป็นลายไม้ธรรมชาติ หรือลงสีด้วย สีดำสนิท สีแดง…continue reading →

อำนาจของศิวลึงก์

อำนาจของศิวลึงก์ jumbo jiliศิวลึงก์ หรือ ศิวลิงคัม ที่เกิดเองตามธรรมชาตินั้น โยคีแต่ว่าโบราณพูดว่า มันมีเหตุที่เกิดจากอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าบันดล ผู้ได้มีไว้ย่อมถือได้ว่าบุญลาภบุญบารมีของผู้นั้น อำนาจของศิวลึงค์หรือลิงคัมตามธรรมชาติมีอำนาจนานัปประการ มีพลังเหนือธรรมชาติ สล็อตตามตำนานในเรื่อง รามายณะ หรือ รามเกียรติ์ เล่าไว้ตอนหนึ่งว่า อสุรีชื่อ ตรีบุรำ ท่องเที่ยวเกะกะระรานประชาชน จนถึงตกที่นั่งลำบากไปอีกทั้งสามโลก พระผู้เป็นเจ้ามีสั่งการให้พระท้องนารายณ์กำจัดเสีย แต่ว่าพระนารายณ์ก็ไม่สามารถที่จะรังแกใดๆก็ตามได้ เนื่องจากยักษ์ตรีบุรำทูลศิวลึงค์ไว้เหนือหัวของตนเอง พระนารายณ์ก็เลยใช้การหลอกลวงไปชิงเอาศิวลึงค์มาจากอสุรีซะก่อน แล้วก็เลยฆ่าได้อำนาจของศิวลึงค์ตามกล่าวมานี้ ย่อมมีอำนาจสำหรับในการพิทักษ์รักษาชีวิต ไม่ให้จำเป็นต้องด้วยสรรพาวุธทั้งหลายแหล่และก็ไม่มีอันตรายทั้งสิ้น สล็อตออนไลน์สัญลักษณ์ที่อำนาจและก็การบรรลุเป้าหมายน้อยผู้ที่จะรู้ดีว่า ในนานัปการหน่วยงานรวมทั้งนานัปการธุรกิจ มีการนำเอาเครื่องหมายศิวลึงค์มาเป็นลัญลักษณ์เชิงพาณิชย์ หรือยี่ห้อที่ศักดิ์ศรี อำนาจของศิวลึงค์ที่ถูกแอบซ่อนไว้นี้แสดงถึงความศรัทธาของนักบริหารธุรกิจ ที่มั่นใจว่าศิวลึงก์จะสามารถสร้างความรุ่งเรืองให้แก่หน่วยงานของตัวเองได้ หรือเชื่อในอำนาจของศิวลึงค์ที่จะคุ้มครองป้องกันคุ้มครองปกป้อง แล้วก็ทำให้หน่วยงานของตนเองเป็นที่กลัวเกรง มีอำนาจเหนือหน่วยงานอื่นและก็บุคคลทั้งหลายแหล่โดยปกติ มีอำนาจเหนือกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจของตนเอง แล้วก็ส่งผลให้เกิดกำไรอันพรั่งพร้อม นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายอย่างมากสุดของธุรกิจงานการ jumboslotด้วยเหตุว่าการบูชาศิวะลึงค์นั้น สำหรับผู้เชื่อในศาสนาฮินดูย่อมมั่นใจว่า เป็นการบูชาพระศิวะพระเจ้าของพวกเขา ฉะนั้นการได้กราบไหวศิวะลึงก์นั้นเขามั่นใจว่าเป็นการได้บุญเป็นอย่างมาก slotอำนาจจากพระศิวะนั้นสามารถยืดอายุคนที่ใกล้ตาย สามารถรักษาลักษณะของการมีไข้ที่เป็นมานานสามารถบันดลให้พ้นจากความยากแค้น ทั้งยังสามารถคุ้มครองปกป้องภูติผี ไสยเวทมนต์ดำทุกประเภทรวมทั้งถึงแม้เมื่อหมดลมไปและย่อมไปอยู่กับพระศิวะ ย่อมไม่ตกลงสู่อบายภูมิอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของศิวะลึงค์นั้นเกินกว่านำเสนอ ดังนี้คนที่เชื่อถือในศิวะลึงค์จำต้องเชื่อแล้วก็เลื่อมใสในพระศิวะด้วย การบูชาศิวลึงก์นั้นแขกฮินดูจะสรงน้ำนม…continue reading →