กำเนิดของพระศิวะ

เกิดของพระศิวะนั้น ปรากฏเกิดเรื่องที่ไม่เหมือนกันออกไปในแต่ละสมัยดังต่อไปนี้สมัยพระเวท jumbo jiliเรื่องก็มีอยู่ว่า พรหม นั้น กำเนิดความเบื่อหน่ายอกรำคาญเป็นอย่างยิ่งนัก ที่พระเหงื่อหรือเหงื่อผุดซึมทั่วพระวรกาย รวมทั้งยังไหลรินห้อยลงทั่วรอบๆหน้าอีกด้วย ในวันอันร้อนอ้าวอย่างเช่นโน่น พรหมทรงบำเพ็ญภาวนา เพิ่มตบะบารมีให้เก่งอย่างมั่นคง เมื่อคิดว่าถูกก่อกวนด้วยเหงื่อแบบนั้น ก็ก็เลยได้นำเอาไม้ไปขูดๆที่รอบๆพระขนงหรือขนคิ้ว โดยไม่ได้รอบคอบองค์นัก คมของไม้นั้นก็เลยได้บาดรอบๆพระขนงของท่าน จนตราบเท่าปรากฏพระเลือดผลุดไหลซึมออก แล้วก็หยาดหยดลงบนกองไฟข้างหน้าของท่านนั้นเอง สล็อตเมื่อพระเลือดหยาดหยดลงในเปลวไฟ ก็ทันทีกำเนิดเป็นเทพยดาองค์หนึ่ง ตายขึ้นมาในเปลวไฟนั้น เมื่อเกิดขึ้นมาตรงหน้าท่าน เทพยดาผู้สวยงามองค์นี้ก็ได้ร้องไห้ พลางขอให้ท่านประทานนามให้แก่ตน ซึ่งพรหมได้ประทานให้ถึง 8 นามร่วมกันดังต่อไปนี้ สล็อตออนไลน์โลก สรรพ ปศุบดี ทิศเหนือเทวดา พระอิศวร รุทร อิศาล อะศะนิต่อไป เทวดาองค์นี้ก็โด่งดัง เป็นที่เชื่อถือของผู้คนทั่วๆไป โดยส่วนมากแล้วบรรดามนุษยชาติจะเชื่อถือบูชาเทวดาองค์นี้ ในนามของ พระรุทร อันเป็นชื่อ หนึ่งใน 8 นาม ซึ่งนามรุทรนี้สื่อความหมายแปลได้ว่า ร้องไห้ สำหรับนามอื่นๆอีก 7 นามนั้นยังไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายเท่าไรนักว่ากันว่าพระรุทรเทวดาที่มีชื่ออันมีความหมายว่าร้องไห้นี้ เป็นพระอิศวรที่มีความโหฬารยิ่งใหญ่…continue reading →

พระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายล้าง

พระศิวะ (ชาวไทยเรียกว่า พระอิศวร) เป็นพ่อของ พระวิฆเนศวร มีมเหสีเป็น พระแม่อุมาเทวี พระศิวะทรงเป็นพระอิศวรผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หนึ่งใน ตรีพรหม หรือ 3 พระอิศวรสูงสุดที่พราหมณ์-ฮินดู (พรหม พระวิษณุ พระศิวะ) jumbo jiliท่านทรงประทานพรดีเลิศให้แก่ผู้หมั่นปฏิบัติคุณงามความดี แล้วก็ตั้งมั่นในคุณธรรม ถ้าหากคนไหนกันแน่ปฏิบัติตัวเพื่อถวายแก่ท่านแล้วมุ่งหมายสิ่งดีเลิศอะไรก็ตามท่านก็จะประทานพรนั้นๆให้ แต่ว่าเมื่อได้พรสมประสงค์แล้ว วันหน้าวันหลังถ้ากระทำผิดไปจากความดี ผู้นั้นจะกำเนิดวายวอดในชีวิต พระศิวะเทวดาจะเป็นคนทำลายในทันที!! สล็อตมีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้น สามารถช่วยขจัดปัดเป่ารักษาแก้ไขอากาศป่วยต่างๆได้อย่างอัศจรรย์นัก!! ถ้าคนไหนกันที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือปรารถนาขอพรให้คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวหายเจ็บป่วยถ้าหากทำการเส้นไหว้บูชาแล้วก็ขอพรจากพระศิวะ ก็มักปรากฏว่าความเจ็บป่วยนั้นถูกขจัดให้หายไปได้โดยสิ้นในเร็ววัน สล็อตออนไลน์ท่านเป็นเทวดาที่จะรอไล่ส่งสิ่งเลวร้ายให้ไกลห่าง แล้วก็กระตุ้นให้เกิดคุณความดีเป็นศรีมงคลเกิดขึ้น คนที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใด แม้เส้นไหว้บูชา ขอพรให้สิ้นทุกข์ พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห้วงที่ความทุกข์ทรมานด้วยด้วยเหมือนกัน jumboslotพระศิวะ นั้นเป็นเทวดาที่จะอวยพรประทานความสมบูรณ์บริบูรณ์ให้แก่คนที่มีอาชีพเลี้ยงโค เลี้ยงม้า หรือเลี้ยงแกะ แล้วก็อาชีพที่เกี่ยวกับการกสิกรรมทั้งหมด ก็จะมีการบรรลุผลแล้วก็มีความสมบูรณ์พูนสุข ถ้าเกิดเส้นไหว้บชาพระศิวะ… slotเว้นเสียแต่หน้าที่จุดสำคัญโดยรวมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น อีกหน้าที่หนึ่งที่แจ้งชัดแยกออกไป จากหน้าที่ของการเป็นพระอิศวร ผู้ทรงมีพระมหาขอความกรุณาปรานี ประทานพรแก่มวลมนุึ์ษย์นั้น พระศิวะยังทรงเป็นเทวดาที่คีตา เป็นเป็นเทพเทวดาที่การดนตรี รวมทั้งการฟ้อนรำ ระบำฟ้อนรำอีกด้วยพระศิวะ…continue reading →