พระศิวะ (ชาวไทยเรียกว่า พระอิศวร) เป็นพ่อของ พระวิฆเนศวร มีมเหสีเป็น พระแม่อุมาเทวี พระศิวะทรงเป็นพระอิศวรผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หนึ่งใน ตรีพรหม หรือ 3 พระอิศวรสูงสุดที่พราหมณ์-ฮินดู (พรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

jumbo jili
ท่านทรงประทานพรดีเลิศให้แก่ผู้หมั่นปฏิบัติคุณงามความดี แล้วก็ตั้งมั่นในคุณธรรม ถ้าหากคนไหนกันแน่ปฏิบัติตัวเพื่อถวายแก่ท่านแล้วมุ่งหมายสิ่งดีเลิศอะไรก็ตามท่านก็จะประทานพรนั้นๆให้ แต่ว่าเมื่อได้พรสมประสงค์แล้ว วันหน้าวันหลังถ้ากระทำผิดไปจากความดี ผู้นั้นจะกำเนิดวายวอดในชีวิต พระศิวะเทวดาจะเป็นคนทำลายในทันที!!

สล็อต
มีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้น สามารถช่วยขจัดปัดเป่ารักษาแก้ไขอากาศป่วยต่างๆได้อย่างอัศจรรย์นัก!! ถ้าคนไหนกันที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือปรารถนาขอพรให้คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวหายเจ็บป่วย
ถ้าหากทำการเส้นไหว้บูชาแล้วก็ขอพรจากพระศิวะ ก็มักปรากฏว่าความเจ็บป่วยนั้นถูกขจัดให้หายไปได้โดยสิ้นในเร็ววัน

สล็อตออนไลน์
ท่านเป็นเทวดาที่จะรอไล่ส่งสิ่งเลวร้ายให้ไกลห่าง แล้วก็กระตุ้นให้เกิดคุณความดีเป็นศรีมงคลเกิดขึ้น คนที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใด แม้เส้นไหว้บูชา ขอพรให้สิ้นทุกข์ พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห้วงที่ความทุกข์ทรมานด้วยด้วยเหมือนกัน

jumboslot
พระศิวะ นั้นเป็นเทวดาที่จะอวยพรประทานความ
สมบูรณ์บริบูรณ์ให้แก่คนที่มีอาชีพเลี้ยงโค เลี้ยงม้า หรือเลี้ยงแกะ แล้วก็อาชีพที่เกี่ยวกับการกสิกรรมทั้งหมด ก็จะมีการบรรลุผลแล้วก็มีความสมบูรณ์พูนสุข ถ้าเกิดเส้นไหว้บชาพระศิวะ…

slot
เว้นเสียแต่หน้าที่จุดสำคัญโดยรวมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น อีกหน้าที่หนึ่งที่แจ้งชัดแยกออกไป จากหน้าที่ของการเป็นพระอิศวร ผู้ทรงมีพระมหาขอความกรุณาปรานี ประทานพรแก่มวลมนุึ์ษย์นั้น พระศิวะยังทรงเป็นเทวดาที่คีตา เป็นเป็นเทพเทวดาที่การดนตรี รวมทั้งการฟ้อนรำ ระบำฟ้อนรำอีกด้วย
พระศิวะ ผู้เป็นพระเจ้าที่การทำลาย ท่านเปี่ยมไปด้วยอำนาจ หน้าของท่านทำให้เห็นว่าเป็นอีกทั้งชาย เป็นอีกทั้งหญิง เป็นอีกทั้งผู้ใจดี เป็นอีกทั้งผู้ดุร้าย จากชิ้นผงธุลี ไปจนกระทั่งเทือกเขาหิมาลัย จากมดตัวเล็กๆไปจนกระทั่งช้างตัวใหญ่ จากมนุษย์ไปจนกระทั่งพระผู้เป็นเจ้า อะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราสามารถมองเห็นได้นั้น เป็นลักษณะของพระศิวะทั้งหมดทั้งปวง
ใน คู่มืออุปนิษัท ของฮินดู การท่องจำคำในพระคู่มือโดยมากมีคำว่า “ศิโอ้อวดมฺสวหะ” (เราเป็นศิวะ) มีความหมายว่า บุคคลผู้มีปัญญาทุกๆคน ควรจะพิจารณาถึงตนเอง รวมทั้งสิ่งทั้งหลายแหล่ของสากลโลกเป็นลักษณะของพระศิวะทั้งปวง เมื่อคิดรำลึกได้แบบนี้แล้ว ผู้นั้นก็จะเข้าถึงความสบายความเงียบสงบ

Tagged: ,

Written by tbvezzzz