ที่นารายณ์ 10 ปาง…อวตารที่พระวิษณุในสมัยต่างๆ

jumbo jili
สมัยที่ 1 : กฤดายุค
(มนุษย์ตั้งอยู่ในจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีจิตสำนึก พระวิษณุก็เลยปรากฎวรรณะเป็นสีขาว)

 1. มัตสยาวตาร – อวตารเป็นปลาใหญ่
  ปราบสังขอสูร หรือ หัยครีเพียงพอสูร ผู้ลักขโมยตำราพระเวทของพรหมไปในระหว่างที่พรหมบรรทมสล็อต
 2. เรารมาวตาร – อวตารเป็นเต่ายักษ์
  หรือ กัจฉขว้างวตาร อวตารเพื่อปราบยักษ์มัจฉา ที่คิดจะทำลายเขาพระสุเมรุให้พังทลาย
 3. วราหาวตาร – อวตารเป็นหมูป่า
  ปราบยักษ์นาม เหรัญยักษ์ ผู้มีความประสงค์ม้วนแผ่นดินไปทิ้งบาดาลสล็อตออนไลน์
 4. นรสิงหาวตาร – อวตารเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งราชสีห์
  ปราบหิรัณตะยักษ์ ผู้ก่อความไม่สงบให้เทพเทวดากำเนิดความไม่สุขสงบบนสรวงสวรรค์
  สมัยที่ 2 : สามดายุค
  (คุณธรรมของคนเราลดน้อยลงไป 1 ใน 4 ส่วน พระวิษณุก็เลยปรากฎวรรณะเป็นสีแดง)
 5. วามทุ่งนาวตาร – อวตารเป็นพราหมณ์เตี้ย
  หรือ ทวิชาวตารหมายถึงพราหมณ์ร่างเตี้ย เพื่อปราบ พระอาทิตย์ตายักษ์ ผู้ก่อความไม่สงบรังควานมนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์
 6. ปรศุรามาวตาร – อวตารเป็นพราหมณ์ถือขวาน
  อวตารเพื่อปราบกษัตริย์การตวิรยะ ผู้ก่อความไม่สงบเหล่าพราหมณ์
  สมัยที่ 3 : ทวาบรสมัย
  (จริยธรรมของคนเราน้อยลงไปเป็น 2 ใน 4 ส่วน พระวิษณุก็เลยแปลงวรรณะเป็นสีเหลือง)
 7. รามาวตาร – อวตารเป็นพระราม
  ในมหากาพย์รามายณะ หรือ รามเกียรติ์
  อีกชื่อหมายถึงรามจันทร์วตาร อวตารเพื่อปราบ ยักษ์ทศกัณฐ์ jumboslot
 8. กฤษณาวตาร – อวตารเป็นพระกฤษณะ
  ในมหากาพย์มหาภารตะ รวมทั้ง หนังสือภควัทคีตา
  ปราบท้าวพาณาสูร แล้วก็ปราบอสุรีนามพญากงส์ เป็นคนขับรถขับขี่รถม้าให้แก่ อรชุน ในการทำศึกในทุ่งระอุรุเกษตร
  สมัยที่ 4 : ความพินาศ (ช่วงปัจจุบัน)
  (จริยธรรมของคนเราต่ำลงไปเป็น 3 ใน 4 ส่วน พระวิษณุก็เลยเปลี่ยนแปลงวรรณะเป็นสีดำ)
 9. พุทธาวตาร – อวตารเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (จนกระทั่งปัจจุบัน)
  อวตารเพื่อเอาศิวลึงก์คืนมาจากท้าวตรีปุรัม ปราบท้าววัสดีมาร และก็เพื่อมาประทานธรรมะแก่ชาวโลกslot
 10. กัลกยาวตาร – อวตารเป็นพระกัลกิ หรือ ผู้ชายผู้ขี่ม้าขาว
  ( ยังไม่อวตาร จะมาปรากฎในอนาคต)
  ชายขี่ม้าขาว ยังไม่ปรากฎในตอนนี้ โดยท่านจะอวตารมาในอนาคต
  ลักษณะเดียวกันกับพระศรีอาริยเมตไตยในพุทธ
Tagged: ,

Written by tbvezzzz