พรหมเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ผลิต ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกทุกสิ่ง เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของคนเราทุกคน พรหมก็เลยเป็นนักปราชญ์การเคลื่อนที่ของทุกๆชีวิต สถานะการณ์สำคัญของโลกล้วนอยู่ในสายตาของพรหม พรหมเป็นพระอิศวรผู้มีอิทธิพลหนึ่งในสามตรีพรหม ทรงฟังคำภาวนาของผู้เชื่อถือเสมอ ผู้บูชาพรหมรวมทั้งทำความดี จะได้รับการบันดลพรให้สมหวังในสิ่งที่มุ่งมาดปรารถนา

jumbo jili
พรหม มีชื่อนานาประการ ยกตัวอย่างเช่น ท้าวมหาพรหม พระพรหมา พระพรหม พระพรหม ปชาบดี เป็นต้นว่าบทกลอน อาโคลนตมภูเขา โลกธิปดี อื่นๆอีกมากมาย

สล็อต
เกิดของพรหมมีเยอะแยะหลายแบบเรียน

สล็อตออนไลน์
ถ้าหากเป็นตำราปุราณะของพราหมณ์ข้างพระวิษณุยิ่งใหญ่ (ไวษณพนิกาย) จะพูดถึง เกิดพรหม ว่า พรหมเกิดในดอกบัว ซึ่งดอกบัวนี้ผุดขึ้นมาจากพระนาภี (สะดือ) ของพระวิษณุ โน่นซึ่งก็คือ พระวิษณุมีมาก่อนทุกทุกสิ่ง ท่านปรารถนาสร้างโลก ก็เลยให้กำเนิดพรหมขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้

jumboslot
ถ้าหากเป็นคู่มือปุราณะของพราหมณ์ข้างพระศิวะยิ่งใหญ่ (ไศวะนิกาย) จะเอ่ยถึงเกิดพรหมว่า พระศิวะใช้พระมือข้างหนึ่งลูกพระมืออีกข้างหนึ่ง มีขึ้นแสงสว่างขึ้นมาในพระมือ พรหมก็ออกมาจากแสงสว่างนั้นเอง ด้วยเหตุผลที่พระศิวะปรารถนาสร้างโลก ก็เลยให้กำเนิดพรหมขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้ ตำนานนี้พระศิวะก็เลยเป็นผู้มีมาก่อนทุกทุกสิ่ง

slot
พรหม เป็นเทวดาที่การผลิตสรรค์ ทรงทรงอานุภาพสำหรับการลิขิตชะตากรรม โดยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อแม้ของกฎแห่งกรรม พรหมก็เลยเป็นผู้คุ้มกันคนดี รวมทั้งลงอาญาผู้ที่ทำบาป ผู้มีกิเลสราคะ จะถูกพรหมลิขิตให้ชีวิตมีแม้กระนั้นความยากลำบากยากลำบาก ผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ย์ต่อคนอื่นๆ พรหมจะบันดลให้เป็นสุขและก็บริบูรณ์ในชีวิต การเสียสละต่อส่วนกลางเป็นการมอบความซื่อสัตย์ต่อพรหม พรหมจะบันดลพรให้ผู้สละนั้นมีแต่ว่าความสำราญชั่วกัลปวสาน
ผู้เลื่อมใสในพรหม เมื่อสวดมนตร์บูชาต่อท่านแล้ว ท่านจะประทานสติปัญญาสำหรับเพื่อการดำรงชีพ คุ้มครองให้ห่างจากศัตรู ประทานความแข็งแรง วิชาความรู้แจ้ง เสนอแนะทางแก้ไขปัญหาต่างๆและก็มอบความบริสุทธิ์ทางจิตใจวิญญาณแก่ผู้นั้น
พรหมทรงโปรดความสงบเงียบ ไม่วุ่นวาย มีใจสุภาพ รักทุกๆชีวิตที่ท่านสร้างมาเสมอ เมื่อผู้เลื่อมใสอยากสักการะบูชา พรหมก็โปรดการจัดการอย่างเรียบง่าย มีความมุ่งมั่น แม้กระนั้นไม่ใหญ่โตวุ่นวาย ท่านโปรดให้ศิษย์สวดมนตร์ภาวนาว่า “สัก ชิต เอกัม พระพรหมมา” หรือ “โอม อาฮัม พระพรหมมา อัสมิ” เป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆแสนๆท่องเที่ยว และก็ให้นั่งสมาธิตั้งจิตจ้องดูไปที่ท่าน การที่ผู้เลื่อมใสได้อยู่กับพรหมโดยลำพัง นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนตร์ภาวนาให้นานที่สุด ท่านจะโปรดมากมาย เนื่องจากว่าท่านทรงสอนว่า การนั่งอยู่ที่เดิมและก็รำลึกถึงท่าน บริโภคมังสวิรัติ ไม่ออกไปสร้างสิ่งลำบากให้คนอื่นๆ เป็นการทดแทนบุญคุณณพรหมได้ดิบได้ดีที่สุด

Tagged: ,

Written by tbvezzzz