นครินทรา พรรณไม้ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นครินทรา มี (ชื่อวิทยาศาสตร์: Paraboea sangwaniae Triboun) โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยอำนาจมหาราช บรมท้องนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชในตระกูลชาฤษี ซึ่งเป็นพืชประเภทแรกของไทย และก็เป็นพืชประเภทใหม่ของโลก (New Species) ที่นักอันดับข้อบังคับพืชจากกรมวิชาการเกษตรศึกษาค้นพบ จัดเป็นพืชหายาก (rare plants)รวมทั้งพืชถิ่นเดียว เจอเฉพาะในประเทศไทยแค่นั้น (endemic species) โดย ดร.ปราโมช ตรีบุญ ตรวจรวมทั้งศึกษาค้นพบรอบๆรอบๆยอดดอยหินปูน รอบๆภูเขาตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พุทธศักราช 2552 เพื่อสรรเสริญพระราชแม่ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวโยงด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม โครงงานปรับปรุงภูเขาตุง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมทุ่งนาถบพิตร ทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพรรณไม้ว่า นครินทรา มีความหมายว่า พรรณไม้ที่เป็นศรีสง่าแก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ช่วงวันที่ 5 มี.ค. พุทธศักราช 2554

jumbo jili
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Angiosperms
ชั้น: Eudicots
ชั้น: Asterids
สกุล: Gesneriaceae
สกุล: Paraboea

สล็อต
ลักษณะทางวิชาพฤกษศาสตร์
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 20-60 ซม.
กิ่ง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มไม้ตั้งชันหรือทอดเอนไปตามพื้นหิน กิ่งมีขนาดเล็กเรียว
ลำต้น ลำต้นด้านล่างเป็นแก่นไม้แข็งมีนวมหุ้มห่อ 10-15 ซม.
ใบ ใบเป็นใบคนเดียว 4-5 คู่ เรียงตรงกันข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นเป็นรูป ปลายมน โคนรูปลิ่ม ขอบของใบมีลักษณะหยักมน เป็นครีบสอบยาวเรียวเชื่อมต่อมาจากโคนแผ่นใบ
ช่อดอก ช่อดอกมีลักษณะเป็นกลุ่ม กำเนิดที่ยอดหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ใบแต่งแต้ม และก็ใบเสริมแต่งย่อยรองรับดอกรูปร่างมน
กลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงมีห้ากลีบเป็นสีเขียว โคนเชื่อมชิดกันเป็นหลอด
กลีบดอกไม้ กลีบเป็นรูประฆังสีขาวอมม่วงอ่อน
ผล แบบผลแห้งแตก เมื่อผลแก่จะบิดเป็นเกลียว ด้านในมีเม็ดขนาดเล็กเยอะๆ

สล็อตออนไลน์
ขี้เหล็กอเมริกัน (ชื่อวิทยาศาสตร์: Senna spectabilis) เป็นพืชในตระกูลถั่ว (Fabaceae) ตระกูลย่อยราชพฤกษ์ (Caesalpinioideae) มีถิ่นเกิดในทวีปอเมริกากึ่งกลางถึงอเมริกาใต้ เดิมอยู่ในสกุลราชพฤกษ์ (Cassia) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกึ่งกลาง สูง 5-13 เมตร ทรงต้นแผ่กว้าง ใบประกอบแบบขนปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อยรูปรี 10-15 คู่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบของใบเรียบ ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ยาว 30-40 ซม. กลีบ 5 กลีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผลเป็นฝักทรงกระบอก ยาว 15-30 ซม. เมื่อแก่แตกเป็น 2 ด้าน ด้านในมีเม็ดจำนวนไม่น้อย
ขี้เหล็กอเมริกันมีคุณลักษณะสำหรับในการปรับแก้ดิน นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ แก่นไม้ใช้ทำเสาเรือนหรือข้าวของเครื่องใช้ได้

jumboslot
อาณาจักร: Plantae
มิได้จัดอันดับ: Angiosperms
มิได้จัดอันดับ: Eudicots
มิได้จัดอันดับ: Rosids
ชั้น: Fabales
สกุล: Fabaceae
ตระกูลย่อย: Caesalpinioideae
เผ่า: Cassieae
เผ่าย่อย: Cassiinae
สกุล: Senna

slot

Tagged: ,

Written by tbvezzzz